1 kilo de fruita, trossejar en porcions molt petites, mig kilo de sucre, escalfar, posar en pots i envasar... boníssim!!!

1 kilo de fruit, couper en moerceaux très petits, demi kilo de sucre, chauffér, mettre dans un pot... très bon!!!

p6241012_1 p6241013_1 p6241014_1 p6241015_1 p6241016_1 p6241017_1 p6241020_1 p6241024_1