pesar, barrejar, batre, fer la massa, extendre... els menuts a casa van fer un pastís per llepar-se els dits!!!

peser, mêler, battre, faire la masse, étendre ... mes enfants ont fait un gâteau excellent!!!

img_7931_1_pola img_7933_1_pola img_7934_1_pola img_7937_1_pola img_7939_1_pola img_7942_1_pola img_7943_1_pola img_7945_1_pola img_7947_1_pola